Voor werkgevers

1 op de 5 werknemers combineert een baan met mantelzorg; in de ziekenhuis-en zorgsector zelfs 1 op de 4. Mantelzorgers vinden het niet makkelijk om hun zorgtaak op het werk te bespreken. Het blijkt dat 43% van de werkende mantelzorgers de mantelzorgtaken niet bespreekt met hun leidinggevende. 1 op de 7 werkende mantelzorgers geeft aan werk en mantelzorg slecht tot heel slecht te  kunnen combineren. Het risico op uitval is daardoor groot. Nymea ondersteunt bedrijven bij het invoeren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, dat zorgt voor een betere werk-privé balans en minder verzuim.

Mantelzorgers in uw organisatie

Ook in uw organisatie heeft u te maken met werknemers die een baan combineren met mantelzorg, dat wil zeggen langdurig en/of intensief (onbetaalde) zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, kind, ouder, naaste, vriend of buur. Het combineren van werk met mantelzorg is vaak erg zwaar en legt veel druk op uw werknemer. Het risico op uitval is daardoor groot en hoge verzuimkosten kunnen hiervan het gevolg zijn. Nu al is bekend dat mantelzorg een rol speelt bij het (grijs) verzuim van medewerkers. 

U heeft belang bij het goed functioneren van uw werknemer met mantelzorgtaken. Daarom is het essentieel dat het thema werk en mantelzorg bespreekbaar is en dat er werkbare oplossingen gecreëerd worden voor een betere afstemming tussen werk en zorg, waardoor de werknemer zich minder snel ziek zal melden. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers.

Wat biedt Nymea?

De mantelzorgmakelaar van Nymea kijkt samen met u naar mogelijkheden en oplossingen en levert maatwerk.

Nymea biedt het volgende:

 • knelpunten in de combinatie werk en zorg zichtbaar maken in uw bedrijf;
 • aandragen praktische oplossingen om uw werknemers preventief te ondersteunen;
 • overnemen van regeltaken van uw mantelzorgende werknemer;
 • advies over en ondersteuning bij de implementatie van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Mantelzorg­vriendelijk personeelsbeleid

Aandacht voor een goede werk-privé balans, begrip en samen zoeken naar oplossingen zijn de kernpunten van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om een nieuw beleid of grote investeringen, het is een onderdeel van het bestaande personeelsbeleid.

Een organisatie met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid wordt beloond met:

 • verlaging van het ziekteverzuim en behoud van betrokken medewerkers;
 • kostenbesparing;
 • toename van de productiviteit en verhoging van de kwaliteit;
 • duurzame inzetbaarheid van medewerkers door een betere werk-privé balans;
 • een positief imago en aantrekkelijk werkgeverschap;
 • minder verloop en dus minder wervingskosten van nieuw personeel;
 • grotere medewerkerstevredenheid en loyaliteit.

Bij zorgvriendelijke organisaties is het ziekteverzuim gemiddeld 2,9%. Dat is 1% lager dan het landelijk gemiddelde van 3,9% en levert een kostenbesparing op van 25% op het ziekteverzuim. Het verloop van personeel is bij zorgvriendelijke werkgevers 2% lager.

Organisaties die voldoen aan alle criteria van een mantelzorgvriendelijke organisatie kunnen de officiële Erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk“ van de stichting Werk & Mantelzorg ontvangen. Reeds vele organisaties hebben deze erkenning ontvangen. Nymea ondersteunt u graag op weg naar die erkenning. Het zal u een nog aantrekkelijkere werkgever maken en het zal u helpen de verzuimkosten te verlagen. 

Werkwijze

U kunt vrijblijvend telefonisch of per e-mail contact opnemen voor vragen of een afspraak. In een kennismakingsgesprek kan ik de mogelijkheden toelichten en overleg ik graag met u over de inzet van Nymea in een op uw organisatie afgestemd maatwerktraject. Indien u gebruik wilt maken van mijn diensten zal ik samen met u een plan van aanpak maken. Een overzicht van de kosten zal ik u in een offerte op maat doen toekomen.

Contact

Wenst u meer informatie of wilt u graag een afspraak maken? Bel 06 11 375 267 of neem contact op.