Voor mantelzorgers

Mantelzorg overkomt je en wordt vaak geleidelijk intensiever. De zorg voor een naaste is vaak al zwaar en daarnaast moet er ook nog veel geregeld worden. Dit kost veel tijd en het is ook nog eens erg ingewikkeld door de steeds veranderende wet -en regelgeving. Mantelzorgers ondervinden vaak problemen met het vinden en aanvragen van de juiste zorg en ondersteuning. Nymea ondersteunt mantelzorgers om meer overzicht te krijgen en om de juiste keuzes te maken.

Ben ik mantelzorger?

Mantelzorg is langdurige, intensieve zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon, waarmee een persoonlijke band bestaat. Degene waar voor gezorgd wordt, is meestal een familielid (ouder, partner, kind, zus, broer, grootouder), een goede vriend(in) of iemand uit je buurt. Er wordt gesproken over mantelzorg als het gaat om zorg die de gewone zorg van mensen qua duur, intensiteit of zwaarte overstijgt.

Veel mensen zijn het al jaren, maar hebben zich nooit gerealiseerd dat ze mantelzorger zijn of dat ze hulp kunnen krijgen bij die zorg. Mantelzorgers zorgen vanuit betrokkenheid en kunnen hun grenzen uit het oog verliezen. Dit kan leiden tot overbelasting. Ze combineren de zorg namelijk met andere belangrijke zaken in hun leven, zoals gezin, werk en hobby’s. Het is essentieel om de balans te houden of te hervinden in het zorgen voor een ander en het zorgen voor zichzelf. De mantelzorgmakelaar van Nymea denkt mee over hoe de mantelzorger alle taken kan combineren en ook nog tijd overhoudt voor sociale contacten en ontspanning. 

Wat biedt Nymea?

Nymea ondersteunt en informeert de mantelzorger en kan regelzaken overnemen. Als mantelzorgmakelaar zorg ik ervoor dat de zorgsituatie verbeterd wordt door passende oplossingen aan te dragen. Ik heb actuele kennis op de terreinen zorg, welzijn, wonen, arbeid, onderwijs, inkomen en belangen/recht, waar mantelzorgers mee te maken krijgen. Ook ben ik goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en weet ik bij welke instanties ik moet aankloppen voor de juiste zorg en ondersteuning. Daardoor kan ik u ondersteunen om meer overzicht te krijgen en om de juiste keuzes te maken. Zo wordt u ontlast en wordt de zorg voor uw naaste nog beter geregeld.

De mantelzorgmakelaar van Nymea biedt ondersteuning op maat. Elke mantelzorgsituatie is uniek en vraagt om een eigen aanpak.

Dit zijn enkele voorbeelden van wat Nymea voor u kan regelen:

 • zorg: informatie geven over welke zorg er mogelijk is en in welke financieringsvorm: Zorg In Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB), helpen bij aanvragen van een indicatie c.q. beschikking, helpen bij aanvragen PGB;
 • welzijn: hulp bij het zoeken naar een passende ondersteuning, zoals inzet vrijwilliger of lotgenotencontact;
 • arbeid: hulp bij het oplossen van knelpunten in de combinatie werk en zorg, zoals bemiddelen met de werkgever over de afstemming van werk en zorg;
 • onderwijs: passend onderwijs;
 • inkomen: informeren over eigen bijdrage die u bij bepaalde voorzieningen moet betalen, checken van welke regelingen (zoals subsidies en toeslagen) u gebruik kunt maken;
 • wonen: woningaanpassingen of hulpmiddelen aanvragen;
 • belangen/recht: hulp bieden bij vragen op het gebied van belangen of recht en bij het opstellen van bezwaarschriften.

Werkwijze

U kunt vrijblijvend telefonisch of via e-mail contact opnemen. Er is geen verwijzing of indicatie nodig. Samen bekijken we of de mantelzorgmakelaar iets voor u kan betekenen.

Na het eerste contact maken we een afspraak voor een intakegesprek. In dat persoonlijk gesprek breng ik samen met u de zorgvraag en knelpunten in kaart en bekijken we waar de prioriteit ligt. Op basis daarvan maak ik een plan van aanpak. We maken afspraken over welke regeltaken u door de mantelzorgmakelaar wil laten overnemen en welke regeltaken u mogelijk zelf wil oppakken. We houden gedurende het proces contact over de ontwikkelingen zodat we de regeltaken eventueel kunnen bijstellen.

U houdt te allen tijde de regie en bepaalt zelf de gewenste ondersteuning.

Kosten en vergoedingen

Er zijn verschillende mogelijkheden tot vergoeding van de kosten van de mantelzorgmakelaar:

 • via de zorgverzekering:
  Steeds meer zorgverzekeraars bieden een vergoeding voor de kosten van de mantelzorgmakelaar vanuit hun aanvullend pakket, zie overzicht van de actuele vergoedingen per zorgverzekeraar. De mantelzorger of de zorgvrager kan daar een beroep op doen.
 • via de gemeente:
  Sommige gemeenten bieden ook een vergoedingsregeling aan. Of dit ook voor uw gemeente geldt kunt u navragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Indien gewenst neemt de mantelzorgmakelaar hierover contact op met uw gemeente.
 • via de werkgever:
  Steeds meer bedrijven maken gebruik van de mantelzorgmakelaar ter ondersteuning van hun werknemers en hebben hier budget voor beschikbaar gesteld. U kunt bij uw werkgever informeren naar de mogelijkheden. De mantelzorgmakelaar neemt indien gewenst hierover contact op met uw werkgever.
 • via het Persoonsgebonden Budget:
  Als u een Persoonsgebonden Budget (PGB) heeft met een vrij besteedbaar bedrag, kunt u de kosten vanuit dit bedrag betalen.
 • particulier:
  Indien u geen gebruik kunt maken van één van bovenstaande vergoedingsmogelijkheden kunt u de kosten particulier betalen.

Referenties

“Vlak voor een lang kerstweekend moesten wij op zoek naar een verpleegkundige voor onze zoon, die net uit het ziekenhuis kwam. Na een aantal uren bellen waren we geneigd het op te geven, niemand wilde in WLZ-PGB leveren of was de feestdagen beschikbaar. Marlie bood uitkomst. Ze heeft meteen tijd vrij gemaakt en net zolang rondgebeld tot ze een geschikte en direct beschikbare verpleegkundige vond!”

“Op het moment dat het er op aankwam stonden we te kijken van je vurigheid en betrokkenheid. Zonder jouw deskundigheid en vasthoudendheid zouden we nooit gekregen hebben wat we nu krijgen. Je toonde op de momenten die er toe doen je deskundigheid.”

“Je dienstverlening heb ik als heel prettig ervaren. Het is een turbulente periode geweest waar er ontzettend veel informatie op je afkomt, je veel moet regelen en ik heb het heel fijn gevonden dat jij daarin ondersteund hebt. Je bent ter zake kundig, nauwkeurig en werkt snel. Dat vond ik erg prettig.”

“De dienstverlening heb ik als zeer prettig en als zeer professioneel ervaren. Zonder jou hulp was het voor ons bijna onmogelijk geweest om alles geregeld te krijgen omdat je meer bezig bent met de verzorgende taken dan met de administratieve rompslomp.”

“Het gesprek tussen jouw, mijn moeder en ik heb ik als zeer prettig ervaren. Er werd door jouw heel goed geluisterd en ik voelde me ondersteund door jouw. Het gesprek, waarvoor je vooraf toestemming aan mij hebt gevraagd, dat je met de manager gevoerd heb heeft zeker resultaat opgeleverd. Telefonisch heb jij mij ook enorm ondersteund, ik kon mijn verhaal kwijt.”

“Onlangs stortte het zorgkaartenhuis rondom onze zoon in. Hoewel we inmiddels gepokt en gemazeld zijn in de wereld van de zorg voor meervoudig gehandicapten, waren we hierdoor zó van slag dat we niet wisten waar met de wederopbouw te beginnen. Marlie heeft ons op weg geholpen. Ze heeft een inventarisatie gemaakt van alle dagbestedings-, logeer- en woonmogelijkheden in de omgeving. Op basis van haar overzicht konden wij snel bepalen waar we wilden gaan kijken en daarna een daadwerkelijke keuze maken. Marlie heeft met haar vriendelijke en kordate optreden voor ons in een zware tijd het verschil gemaakt.”

Contact

Wenst u meer informatie of wilt u graag een afspraak maken? Bel 06 11 375 267 of neem contact op.