Voor gemeenten

1 op de 3 volwassenen geeft mantelzorg en 10% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Door de veranderingen in de samenleving zal het aantal mantelzorgers de komende tijd verder stijgen. Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers in hun gemeente.  De mantelzorgmakelaar van Nymea kan u helpen bij de uitvoering van professionele ondersteuning van mantelzorgers. Meer hierover leest u in het gedeelte voor Mantelzorgers.

Tevens is een taak van de gemeenten om onafhankelijke cliëntondersteuning in te zetten voor burgers met een zorgvraag. De mantelzorgmakelaar van Nymea kan door een werkelijk onafhankelijke positie een rol spelen bij de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Mantelzorgers in uw organisatie

Ook in uw gemeente is 1 op de 5 werknemers mantelzorger. Als u wilt voorkomen dat uw mantelzorgende werknemers (langdurig) uitvallen, is het essentieel om werkbare oplossingen te creëren voor een betere afstemming tussen werk en zorg, waardoor uw werknemer zich minder snel ziek zal melden. Het voeren van een actief mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid helpt de combinatie werk en zorg te verbeteren. De kernpunten hierin zijn aandacht, begrip en samen zoeken naar oplossingen. Nymea kan u adviseren over en ondersteunen bij het invoeren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven kunt u bedrijven in uw gemeente motiveren om hier ook mee aan de slag te gaan. Meer hierover leest u in het gedeelte voor Werkgevers/ Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid.

Wat biedt Nymea?

Nymea heeft actuele kennis op de terreinen zorg, welzijn, wonen, arbeid, onderwijs, inkomen en belangen/recht, waar zorgvragers en hun mantelzorgers mee te maken krijgen. Ik ben goed op de hoogte van de wet -en regelgeving en ik heb inzicht en kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen. Ik ben ingeschreven bij de Landelijke Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM), deze bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening van de bij haar aangesloten leden.

Nymea kan u het volgende bieden:

  • voorlichting en kennisoverdracht over mantelzorg;
  • positioneren en profileren van het thema mantelzorg;
  • advisering beleid en meedenken over beleidsondersteunende maatregelen;
  • advies over en ondersteuning bij de implementatie van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid;
  • inzet van de mantelzorgmakelaar als professionele ondersteuning van mantelzorgers;
  • onafhankelijke cliëntondersteuning.

Werkwijze

U kunt vrijblijvend telefonisch of per e-mail contact opnemen voor vragen of een afspraak. In een kennismakingsgesprek kan ik de mogelijkheden toelichten en overleg ik graag met u over de inzet van Nymea, afgestemd op de behoefte van uw gemeente. Indien u gebruik wilt maken van mijn diensten zal ik samen met u een plan van aanpak maken.

Contact

Wenst u meer informatie of wilt u graag een afspraak maken? Bel 06 11 375 267 of neem contact op.